Kvalitet

Moderne hygiejnesluse

Moderne hygiejnesluse

Kontrolleret kølet opbevaring

Kontrolleret kølet opbevaring

 

 

Højeste prioritet til kvalitet og hygiejne

Naturligvis følger P. van Harten & Zn de seneste HACCP / BRC – principper for kvalitet og hygiejne. Dette betyder, at (potentielle) risici for fødevaresikkerheden identificeres, evalueres og styres systematisk. I den forbindelse efterkommer vi den højeste internationale standard (A), som British Retail Consortium har udviklet, således kan der nøjes med én audit af leverancer til forskellige aftagere. Certifikatet har vi fået tildelt fra SGS International Certification Services.

Hygiejnesluse

Alle Van Hartens medarbejdere bruger hygiejneslusen inden de går ind i produktionslokalerne og arbejder iført en kedeldragt, forklæde, sterile handsker, ærmebeskyttere og hårnet.

Rengøring

Rengøringen af bygningen, både inden- og udendørs, har Van Harten udliciteret til et specialiseret rengøringsfirma.

Bakteriologisk undersøgelse

Et eksternt laboratorium tager jævnligt prøver af de kvægkroppe, som vi modtager. Derudover tager vi jævnligt, efter rengøringen, agarprøver af overfladerne af vores arbejdsborde, gulve og maskiner. Disse prøver analyserer vi i vores eget laboratorium for at kontrollere hygiejnen i produktionslokalerne. Således er du som aftager altid garanteret, at kødet er perfekt og lækkert.

 

P van Harten certificaat

 

Download (pdf) >>